apa-kaynak-gosterme

APA 7 Kaynak Gösterme

APA 7 kaynak gösterme kuralları, yalnızca birkaç şey öğrenilerek hatasız yapılan bir şey değildir. Ayrıntıya girildiğinde dikkat edilmesi gereken birçok şey olduğu görülmektedir. APA 7 ile gelen değişiklikler nedeniyle güncel APA kuralları takip edilmelidir. Bu yazıda APA 7 kuralları çerçevesinde kaynak gösterme ile ilgili önemli noktalara değinilmiştir. 

Alıntı Yapmak

Bir kaynaktan doğrudan alıntı yapmak

Başka bir eserden doğrudan alınmış yazılar (kişinin kendi eseri de olsa) hiçbir değişiklik yapmadan kelimesi kelimesine verilmelidir. 40 sözcükten az olan alıntılar cümle içinde tırnak işaretleri arasında verilir. 40 veya daha fazla sözcükten oluşan alıntı ise tek başına blok halinde ve soldan girinti oluşturacak şekilde olmalıdır. Parantezden sonra nokta eklenmemelidir.

Eski çağlarda korunaksız bir şekilde doğa ile karşı karşıya kalan insanın hayatta kalma ihtiyacı ağır basarken günümüzde doğaya karşı daha güvende olan insanın farklı ihtiyaçlarla hayatını devam ettirme ihtiyacı ağır basmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de başka insanların yardımına gerek duyulmaktadır. İlk zamanlar barınma ve korunma gibi sebeplerle ihtiyaç duydukça bir araya gelen insanlar, toplumsal yaşamın da etkisiyle ihtiyaçları süreklilik kazanarak daha çok bir araya gelmişlerdir. (Asar, 2021, s. 12)

Asar’ın (2021) araştırması sonucunda “insan doğası varsayımlarının kolay değişmediği halde yöneticilerin aldığı eğitim ile onların insan doğası varsayımlarının değişebildiği anlaşılmıştır”
(s. 148).

Alıntıda doğruluk

Doğrudan yapılan alıntılarda alıntılanan metin orijinal metinle birebir aynı olmalıdır. Orijinal metinde hata olsa bile noktalama işaretleri, yazım yanlışları, harfler vb. hatalar düzeltilmemelidir. Eğer doğrudan alıntılanan metinde kafa karıştıracak cinsten hata varsa hatadan hemen sonra köşeli ayraçlar arasında ve italik bir şekilde “orijinal metinde aynen böyle geçmektedir” anlamına gelen “sic” sözcüğü kullanılır ([sic]).

Atıfta Bulunma

Tek eser, tek yazar

APA’ya göre kaynak gösterirken yazar-tarih stili kullanılır. Metin içinde esere atıf yapılırken parantez içinde yazarın soyadı ve tarihi verilir. Aşağıdaki örneklerde metin içindeki anlatımda ve cümle sonunda nasıl atıf yapıldığı görülmektedir:

Asar (2021) insan doğası varsayımlarının eğitime göre değişebildiğini bulmuştur.

Asar’a (2017) göre yeni göreve başlayan öğretmenlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları olumludur.

İlgisiz yönetim tarzı ile sosyal insan varsayımının ilişkili olabileceği anlaşılmıştır (Asar, 2021). Asar ayrıca otoriter yönetim tarzı ve ussal-ekonomik insan varsayımı ilişkisine de dikkat çekmiştir.

Tek eser, birden fazla yazar

Bir çalışmanın iki yazarı varsa kaynağa her gönderme yapıldığında her iki yazarın da soyadı verilir.

Kadına annelik görevi ile benzeştirilen öğretmenlik mesleği yakıştırılırken yöneticiliğin kadın için uygun olmadığı düşünülmektedir (Asar ve Çelikten, 2016).

Bir çalışmanın üç ve daha fazla yazarı varsa Apa 6’ya göre ilk atıf yapılırken bütün yazarlar belirtilmekte sonra ise ilk yazardan sonra “ve diğerleri”nin kısaltması olan “vd.” yazılmakta idi. Apa  7’de ilk atıftan itibaren ilk yazardan sonra “vd.” yazılmaktadır.

Asar vd. (2021), okul öncesi öğretmenlerinin sorunlarının çözümünde yardımcı personelin önemine işaret etmişlerdir.

Nitelikli eğitimin istihdam üzerinde etkisi büyüktür (Asar vd., 2021).

Yazar olarak grup isimleri

Yazar olarak grup isimleri (ör. Kuruluşlar, dernekler, devlet daireleri ve çalışma grupları) metinde her defasında kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Bir grup halinde, bazı yazarların isimleri (örneğin dernekler, devlet daireleri) kaynağa ilk kez atıfta bulunulurken kısaltılmadan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa atıfta bulunulurken kısaltılır. İsim çok uzun ve yer kaplıyor ve kısaltma zaten biliniyorsa veya kolayca anlaşılıyorsa, kısaltmayı bu ismin ikinci ve sonraki referanslarında kullanabilirsiniz, eğer isim kısa ise veya kısaltmanın anlaşılması zor görünüyorsa, bu adı her geçtiğinde kısaltmadan yazınız.

Örneğin, aşağıdaki grup adı da kısaltması ile de bilinmektedir.

Kaynakçada kaynak ismi:

Millî Eğitim Bakanlığı (2021).

Metinde kaynağa yapılan ilk göndermede:

(Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2021)

Metinde kaynağa yapılan sonraki göndermelerde:

(MEB, 2021)

Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi, kısaltılmadan yazılmalıdır;

Kaynakçada kaynak ismi:

Hacettepe Üniversitesi (2015).

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde:

(Hacettepe Üniversitesi, 2015).

Yazarı belirtilmemiş veya yazarı “isimsiz” olarak verilmiş çalışmalar

Yazarı “İsimsiz” olarak belirtilen esere metin içinde atıf yaparken İsimsiz (Anonymous) ifadesi kullanılır. Yazarı isimsiz olan eser, kaynakçada gösterilirken yazarı isimsiz olarak alfabetik olarak uygun olan yere yazılır. “İsimsiz” veya “Anonymous” sözcüğü gerçek bir isim gibi alfabetik sıraya konur.

(İsimsiz, 2021)

(Anonymous, 2021)

Bir kaynağın belli kısımlarına atıf yapmak

Bir kaynağın belli kısımlarına gönderme yapıldığında metin içinde sayfa, bölüm, paragraf bilgisi verilir. Alıntılar için mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Kaynak bildirirken sayfa için “s.” bölüm için “böl.”, paragraf için “para.” kısaltmaları kullanılır. İngilizcede sayfa için “p.”, sayfalar “pp.” Bölüm “chap.” kısaltmaları kullanılır.

(Cheek ve Buss, 1981, s. 332)

(Shimamura, 1989, böl. 3)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para. 1)

İkincil kaynaklar (aktaran)

APA 7’de ikincil kaynakların gösteriminde değişiklik olmamıştır. Metin içinde orijinal çalışma belirtilmeli ikincil kaynak için “aktaran”ın kısaltması olarak “Akt.” ibaresi konulmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ikincil kaynakların da kaynaklarda gösterilmesidir. İkincil kaynaklar metin içinde aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

Allport’un günlüğü (Akt., Nicholson, 2003).

1 thoughts on “APA 7 Kaynak Gösterme”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top