apa-7-tablo-ve-sekil-formati

APA 7 Tablo ve Şekil Formatı

APA 7 tablo ve şekil formatı ayarlaması tez düzenleme yaparken zorlanılan bir konudur. Şekiller genellikle fotoğraf şeklinde olduğu için tabloların düzenlenmesi kadar zorluk oluşturmaz. Şekillerin sayfadan taşmaması ve güzel görünmesi önemlidir. Fakat tablolar öyle değildir. Tabloların içinde yazılar olduğu için bunların düzenlenmesi de gerekir. Yazı öncesi ve sonrası boşluklar görünümü değiştirmekte, tablonun sayfaya sığdırılması sorun olmakta, kenar çizgilerini ayarlamak zorluk çıkarmaktadır.

APA 7 formatına göre tablo ve şekillerin başlığı kısa ve anlaşılır olmalıdır. Uzun ve detaylı başlıklar yazmaktan kaçınılmalıdır.  Tablo ve şekil başlığı tablo ve şekil numarasının altına italik olarak yazılmalıdır. Apa’ya göre tablolarda dikey çizgi kullanılmamakta, yatay çizgi ise mümkün olduğunca az kullanılmaktadır. Tablo ve şekiller sayfadan taşmamalı, şekil sayfada ortalanmalıdır.

APA 7 formatında tablo ve şekillerin gösterimi önceki sürüme (APA 6) göre değişmemiş fakat tablo ve şekil açıklamasında değişiklik olmuştur.  APA 7’de tablo ve şekil açıklaması üstte yer almaktadır. Önce tablo ve şekil numarası yazılır ve sonraki satıra tablo ve şekil açıklaması eklenir.

apa-tablo-formati

Yukarıdaki tablo örneğinde görüldüğü üzere APA 7 formatına göre tablolarda dikey çizgi kullanılmamaktadır. Yatay çizgi ise sütunların ne anlama geldiğini belirtmek üzere en üst satır (altına ve üstüne) ve tablonun en alt satırı için kullanılmaktadır. Tablonun ilk sütunun sola yaslı sonraki sütunların ortalı olduğuna dikkat ediniz.

apa-sekil-formati

Yukarıdaki şekil örneğinde görüldüğü üzere APA 7 formatına göre şekil açıklaması şeklin üstünde yer almaktadır. APA 7 tablo formatı ve APA 7 şekil formatı incelendiğinde açıklamaların üstte yer aldığı ve aynı biçimde oluşturulduğu dikkat çekmektedir. APA stilinde tablo ve şekillerin sayfadan taşmaması esastır. Bununla birlikte tablo sayfaya tam sığmalıdır (sağdan ve soldan boşluk kalacak şekilde küçük tablolar oluşturulmamalıdır). Şekil ise sayfa kenarlıklarına kadar uzatılmayabilir. Çünkü uzun tablolar bölünerek sonraki sayfada devam ettirilebilir fakat şekiller için bunu yapamayız. Şeklin orijinal boyutunu değiştirmek istemeyebiliriz, şekli önceki sayfaya sığdırabilmek için küçültebiliriz veya şekli tek sayfada göstermek için büyütebiliriz. Bunun için en-boy oranını korumak şartıyla şeklin ölçüleri değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şeklin sayfaya ortalı bir şekilde yerleştirilmesidir. Son olarak APA 7 tablo ve şekil altına not yazılması gerektiğinde daha küçük bir puntoda yazıldığına dikkat ediniz.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top