Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanmış rapor kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Kurum veya kuruluş
  2. Yılı
  3. Rapor başlığı
  4. Erişim adresi

Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanmış raporun ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Kurum veya kuruluş  : Tamamı, ilk harfler büyük olacak şekilde
  2. Yılı            : Parantez içerisinde
  3. Rapor başlığı                : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde, italik
  4. Erişim adresi           : Linkin tamamı

Örnek:

Australian Government Productivity Commission & New Zealand Productivity Commission. (2012). Strengthening trans-Tasman economic relations. https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/ australia-new-zealand/report/trans-tasman.pdf

Scroll to Top