Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanmış ve yazarı belli olan rapor kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yıl
  3. Rapor başlığı
  4. Kurum veya kuruluş
  5. Erişim adresi

Bir devlet kurumu veya başka bir kuruluş tarafından hazırlanmış ve yazarı belli olan raporun ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Yılı : Parantez içerisinde
  3. Rapor başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde, italik
  4. Kurum veya kuruluş : Tamamı, ilk harfler büyük olacak şekilde
  5. Erişim adresi : Linkin tamamı

Örnek:

Fried, D., & Polyakova, A. (2018). Democratic defense against disinformation. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/images/ publications/Democratic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf

Scroll to Top