Bir kitabın tamamının basılı halini kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Kitap ismi
  4. Yayınevi

Bir kitabın tamamının basılı halinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi ve ismin baş harfi
  2. Yılı : Parantez içerisinde
  3. Kitap ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Yayınevi           : İlk harfleri büyük

Örnek:

Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ekinoks Yayınevi.

Scroll to Top