Çok ciltli bir çalışmanın tek cildi kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Kitap ismi
  4. Cilt numarası
  5. Yayınevi

Çok ciltli bir çalışmanın tek cildinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Yılı : Parantez içerisinde
  3. Kitap ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Cilt numarası : Parantez içerisinde
  5. Yayınevi : İlk harfler büyük

Örnek:

Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social psychology (5th ed., Vol. 1). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470561119

Travis, C. B., & White, J. W. (Eds.). (2018). APA handbook of the psychology of women: Vol. 1. History, theory, and battlegrounds. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000059-000

Scroll to Top