Doi numarası olan kitap kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Kitap ismi
  4. Yayınevi
  5. Doi numarası

Doi numarası olan kitabın ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Yılı : Parantez içerisinde
  3. Kitap ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Yayınevi           : İlk harfleri büyük
  5. Doi numarası : Linkin tamamı

Örnek:

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000

Scroll to Top