Doi numarası olmayan dergi makalelerinden (veya doi kullanılabilir olmadığında) kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir. En çok görülen örnektir.

 1. Yazar
 2. Yılı
 3. Başlık
 4. Dergi ismi
 5. Cilt numarası
 6. Derginin sayısı
 7. Sayfa aralığı

Doi numarası olmayan makalenin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar : Soy ismi ve ismin baş harfi
 2. Yılı : Parantez içerisinde
 3. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
 4. Dergi ismi : İtalik
 5. Cilt numarası : İtalik
 6. Derginin sayısı : Cilt numarası ile bitişik ve parantez içerisinde
 7. Sayfa aralığı : Makalenin ilk ve son sayfasının numarası

Örnek:

Asar, R. ve Çelikten, M. (2016). Evaluation of the attitudes towards women managers working at educational ınstitutions. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi6(10), 8-19.

Scroll to Top