Editörlü kitaptaki bir bölüm kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

 1. Yazar
 2. Yılı
 3. Bölümün başlığı
 4. Editör
 5. Kitap ismi
 6. Sayfa aralığı
 7. Yayınevi

Editörlü kitaptaki bir bölümün ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar           : Soy ismi, ismin baş harfi
 2. Yılı           : Parantez içerisinde
 3. Bölümün başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
 4. Editör           : İsmin baş harfi, soy ismi
 5. Kitap ismi                    : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
 6. Sayfa aralığı : Kitap bölümünün ilk ve son sayfa numarası
 7. Yayınevi           : İlk harfler büyük

Örnek:

Dönmez, B. (2013). Motivasyon. S. Özdemir (Ed.), Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama içinde (s. 185-229). Pegem Akademi.

Scroll to Top