Çevrim içi haber makalelerinden kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı ve ayı
  3. Başlık
  4. Gazete ismi
  5. Sayfa numarası

Popüler dergi makalesinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi ve ismin baş harfi
  2. Yılı ve ayı : Parantez içerisinde yıl ve ay
  3. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
  4. Gazete ismi : İtalik
  5. Sayfa numarası : Başına “s.” veya “pp.” gibi ekler getirilmeden

Örnek:

Harlan, C. (2013, 2 Nisan). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4.

Scroll to Top