Kısaca

Hakkımda

Eğitim Danışmanı

Daha iyi olmanıza yardımcı oluyorum

Bir eğitimci olarak, yeteneklerin uygun destek ile ortaya çıkacağını ve gelişeceğini biliyor ve buna inanıyorum.

Birçok akademik çalışma için danışmanlık hizmeti verdim. En büyük eksikliğin doğru yönlendirme ihtiyacı olduğunu gördüm. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız doğru yönlendirme çoğu zaman tek başına size yeterli gelecektir. Neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyorum.

EĞİTİM BİLGİLERİM

Doktora

Hacettepe Üniversitesi – Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yüksek Lisans

Erciyes ÜniversitesiEğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi 

Lisans

Anadolu Üniversitesi – Kamu Yönetimi

 

AKADEMİK ÇALIŞMALARIM
Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
Asar, R. (2014). Eğitim kurumlarında kadın yöneticilere karşı tutumların değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi.

Asar, R. ve Çelikten, M. (2016). Evaluation of the attitudes towards women managers working at educational institutions. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 8–19.

Asar, R. ve Çelikten, Y. (2016). Shadowing a woman administrator: A Turkish case. Universal Journal of Management 4(11), 607-614. https://doi.org/10.13189/ujm.2016.041102

Asar, R. ve Çelikten, M. (2017). Türk eğitim sisteminde kadın yöneticiler. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing.

Asar, R. (2018). Çalışanın işe tutulması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(2), 33–43.

Asar, R. ve Arifoğlu, A. (2018). Bayrak Törenlerinde Okul Müdürlerinin Yaptığı Konuşmaların Söylem Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 375–400. https://doi.org/10.26466/opus.476594

Asar, R. ve Çelikten, M. (2021). Türkiye’de eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin incelenmesi. G. Sönmez (Ed.), Biruni Üniversitesi 1. Uluslararası Öğretim ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s. 75-83). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Asar, R. ve Çelikten, M. (2021). Varsıl ve yoksul bölgelerdeki okulların karşılaştırılması: Ankara ili örneği. G. Sönmez (Ed.), Biruni Üniversitesi 1. Uluslararası Öğretim ve Öğretmen Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s. 84-89). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Yıldırım, A., Asar, R. ve Çelikten, M. (2023). Kaos ortamında yönetim için etkili karar verme. International Social Sciences Studies Journal, 9(112), 7253-7259. http://dx.doi.org/10.29228/sssj.70421

VERDİĞİM EĞİTİMLER
  • Akademik yazım
  • İntihalden kaçınma
  • Tez konusu seçimi
  • Tez nasıl yazılır
  • Kaynakça hazırlama
  • Dergi seçimi
  • Sunum hazırlama
  • Spss kullanımı
  • Veri girişi
  • Veri analizi
hızlı iletişim formu

Hangi Konuda Görüşelim?

Scroll to Top