Kongre ve sempozyumlarda sunulan çalışmalar kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

 1. Yazar
 2. Yıl ve ay
 3. Başlık
 4. Kongre veya sempozyumdaki başkan
 5. Kongre veya sempozyum adı
 6. Düzenleyen kurum veya kuruluş
 7. Yer bilgisi

Kongre ve sempozyumlarda sunulan çalışmaların ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar     : Soy ismi, ismin baş harfi
 2. Yıl ve ay   : Parantez içerisinde
 3. Başlık    : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
 4. Kongre veya sempozyumdaki başkan   : İsmin baş harfi ve soy ismi
 5. Kongre veya sempozyum adı   : İlk harfleri büyük ve italik, adından kongre veya sempozyum olduğu anlaşılmıyorsa adının yanında köşeli parantez içinde belirtilir ([Kongre] veya [Sempozyum]).
 6. Düzenleyen kurum veya kuruluş   : İlk harfleri büyük
 7. Yer bilgisi   : Düzenlendiği yer

Örnek:

Karadağ, E., Aypay, A. ve Baloğlu, N. (2010, Mayıs). Eğitim yönetimi araştırmalarına analitik bir bakış: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nin analizi -2004 ile 2009-. S. Özdemir (Başkan), 5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Scroll to Top