Yayımlanmamış doktora veya yüksek lisans tezleri kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Tez ismi
  4. Tezin türü
  5. Üniversite

Yayımlanmamış doktora veya yüksek lisans tezlerinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Yılı : Parantez içerisinde
  3. Tez ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Tezin türü : Köşeli parantez içinde
  5. Üniversite : Kısaltmadan, ilk harfler büyük olacak şekilde

Örnek:

Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

Scroll to Top