tez-duzenleme-hakkinda-sik-sorulan-sorular

Tez Düzenleme Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tez düzenleme soruları ile tezini yazan herkes karşılaşmaktadır. Her üniversitenin hatta her enstitünün tez yazım kuralları farklı olduğu için tez düzenleme ile ilgili sorulan sorulara net cevap verebilmek zordur. Bu yazıda tez düzenleme hakkında sorulan sorulara ilişkin bir derleme yaparak bunları genel bir şekilde cevaplamaya çalıştım.

Tez formatlama nedir?

Tez Formatlama, tez sürecinin önemli aşamalarından biridir. Tez yazım kılavuzunda belirtilen biçimsel kurallar vardır. Tez bu kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı, sayfa düzeni, satır boşlukları, paragraf özellikleri gibi. Tezin yazım kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde düzenlenmesi işlemlerine tez formatlama denir. Tez formatlama işlemi daha çok tez düzenleme olarak bilinmektedir. Tez düzenleme ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tez düzenleme nedir yazımı okuyabilirsiniz.

Tez düzenleme nasıl yapılır?

Tez düzenlenme, ilgili üniversite ya da kurumun tez yazım kılavuzuna göre gerçekleştirilir. Kılavuzda belirtilen ölçülere, değerlere ve kriterlere dikkat ederek düzenleme yapılmalıdır. Bazen yazı karakterinin bir kelimede farklı olması bile tezin onaylanmasına engel teşkil edebilmektedir.

Tez formatı nasıl olmalı?

Tez formatı kılavuzda belirtilen kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Üniversitelerin kılavuzlarında verilen ek örnek sayfalar pdf formatında verildiği takdirde, düzenlemelerde hata yapma olasılığı artmaktadır. Böyle durumlarda tez formatının, tez düzenleme konusunda tecrübeli kişilerce yapılması daha uygun olacaktır.

Sayfa yapısı dikey konumlandırılmalı, boyut A4 seçilmelidir. Standart kenar boşlukları kullanılacaksa sol taraftan cilt payı bırakılabilmektedir. Metin her iki yana yaslı yazılmalıdır. Paragraf arasındaki boşluklara, paragraf girintilerine ve başlık öncesi-sonrası boşluklara dikkat edilmelidir.  Tez formatlamada en önemli husus tez de bütünlüğü sağlamaktır. Tez boyunca aynı ayarlar kullanılmalıdır. Örneğin Hacettepe Üniversitesi için geçerli kurallar ile Erciyes Üniversitesi için geçerli kurallar aynı olmamasına rağmen tezin genelinde bir bütünlük ve uyum aranmaktadır.

Tez yazarken sayfa düzeni nasıl olmalı?

Genel olarak sayfa düzeni kağıdın tek tarafı kullanılarak, dikey, A4 boyutunda, sağ, sol, alt  ve üst kenarlardan 2-4 cm boşluk bırakarak düzenlenir. Bölüm başlıkları ortalanarak, her bölüm yeni bir sayfadan başlayacak şekilde yazılır.

Metin her iki yana yaslı ve 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk kullanılmayacaksa satır başı yapılmalıdır.

Tez sayfa düzeni üniversiteler arasında farklılıklar göstermektedir. Eğer üniversitenin tez şablonu mevcut ise şablon kullanarak tez yazımını gerçekleştirebilirsiniz. Şablon yok veya yazım kılavuzuyla uyumlu değilse sayfa düzenini kılavuzda belirtildiği şekilde ayarlamak gerekir.

Word Ödev sayfa düzeni nasıl olmalı?

Ödev sayfa düzeni A4 boyutunda dikey olarak ayarlanmalıdır. Eğer bir ölçü belirtilmediyse. Sol kenardan 3.5 cm, üst kenardan 3 cm, alt ve sol kenardan 2,5 cm boşluk bırakarak ayarlama yapılabilir.

Kağıt sayfa düzeni nasıl olmalıdır?

Kağıt ölçüleri 21 cm x 29,7 cm (A4 kağıdı) olmalıdır. Sayfanın üst kenarından en az 3,5 cm, sol kenarından en az 4 cm, alt ve sağ kenarından en az 3 cm boşluk bırakılır. Paragraflar, ilk satır girintisi 1,25 cm, metin satır aralığı 1,5 olmak üzere iki yana yaslı olarak düzenlenir.

Paragraf başı kaç cm olmalıdır?

Paragraf başı bir tab diye ifade edilen 1.25 cm olmalıdır. Bazı kılavuzlarda yedi karakter miktarı olarak belirtilir. Üniversiteler kılavuzlarında paragraf başı olarak 1 cm veya 1.5 cm ölçü belirleyebilmektedir.

Tez yazı tipi formatı nasıl olmalıdır?

Tez yazımında genellikle 12 punto büyüklüğünde Time News Roman yazı karakteri kullanılır. Yazı puntosu, tablo ve şekillerde 8 puntoya kadar küçültülebilmektedir. Dipnotlar 10 punto olarak yazılmalıdır. Alıntılar italik yazılabilir. Başlıkları metinden ayırt edebilmek için bold (koyu karakter) yazılmalıdır.

Sayfa numaralandırması nasıl yapılır?

Sayfa numaralandırmaları kapak ve onay sayfası hariç düzenlenir. Genellikle sayfanın alt orta kısmında yer alır. Giriş bölümüne kadar olan kısımlar roma rakamıyla yazılır. Girişten itibaren 1’den başlayarak tez sonuna kadar numaralandırma devam ettirilmelidir. Metin yazı boyutu ve karakteri ne ise numaralandırma da aynı karakterle yazılmalıdır. Sayfa numaralandırmaları için çok farklı kurallar da istenebilmektedir. Ama genel olarak bu şekilde istenmektedir.

Bir bilimsel tez hangi bölümlerden oluşur?

Tezler yapıldığı alanlara ve konularına göre küçük bazı farklılıklar içermelerine rağmen ortak özellikler olarak 3 ana bölümden oluşur. Ön bölüm, metin bölümü ve arka bölüm.

Ön Bölüm: Dış kapak-İç kapak-Tez onay sayfası-Özet-İçindekiler-Dizinler bölümlerinden oluşur.

Metin Bölümü: Giriş-Genel bilgiler-Yöntem-Bulgular-Sonuç bölümlerinden oluşur.

Arka Bölüm: Kaynaklar-Ekler-Özgeçmiş bölümlerinden oluşur.

Bir tezin bölümleri nelerdir?

Bir tezin bölümleri genel olarak şu şekildedir:

 • Kapak Sayfaları (İç ve Dış Kapak)
 • Tez Onay Sayfası
 • Beyan
 • Teşekkür/Önsöz
 • Özet
 • Abstract
 • İçindekiler
 • Tablolar Dizini
 • Şekiller Dizini
 • Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
 • Giriş
 • Genel Bilgiler
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Ekler
 • Özgeçmiş

Bir tez ortalama kaç sayfa olmalı?

Tez yazmak için belirlenen net bir sayfa sayısı yoktur ancak belirli bir sınırlama vardır. Yüksek lisans tezleri en az 20 bin kelime, doktora tezleri 50 bin kelime normal karşılanmaktadır. Ortalama olarak baktığımızda bir tez 100 sayfa civarındadır.

Doktora tezi kaç sayfa olmalı?

Genel olarak bakıldığında bir doktora tezinin 150 sayfadan daha az olmaması gerektiği düşünülmektedir. Anlatılmak istenilen anlatıldıktan sonra çok uzatmayı gereksiz görüyorum. Bununla birlikte ülkemizdeki doktora tezleri 150-200 sayfa arasında değişiklik göstermektedir.

Doktora tez süresi ne kadar?

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz yarıyıldır. Programın azami süresi on iki yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programının süresi on yarıyıl olup azami süresi on dört yarıyıldır.

İyi bir tez nasıl olmalıdır?

İyi bir tez ortaya koymak iyi bir danışman seçmekten geçer. Seçilen tez başlığı kısa ve öz olmalıdır. Yenilik ve yeni yorumlar ortaya koymak önemlidir. Planlı bir şekilde çalışılmalıdır. Araştırmada kullanacağınız metotları iyi belirlemeniz gerekir. Mümkünse birinci el kaynaklara ulaşmaya çalışılmalıdır.

Tez savunması nedir?

Tez savunması, tezin tez savunma jürisine sunulmasıdır. Savunma günü, öğrenci jüriye ve diğer dinleyicilere sunum şeklinde tezini ana hatlarıyla anlatır. Jüri tezle ilgili sorularını sorar. Daha sonra değerlendirme sürecine geçilir.

Tez düzenleme soruları için cevapların yer aldığı bu yazının faydalı olmasını umut ediyorum. Bu yazının başlığına aslında tez yazımı soruları da diyebilirdik ama tez düzenleme tez ile ilgili her adımda önemli olduğu için (ortada bir tez olmasa bile) bu başlığı seçmeyi uygun buldum.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top