apa-7-kaynak-gosterme

APA 7 Atıf Kuralları

APA 7 atıf kuralları yazımda APA‘ya göre nasıl atıf yapıldığı verilmektedir. Akademik bir çalışma yapıyorsanız kullandığınız kaynaklar için referans göstermek zorundasınız. Referans stillerinde atıf kuralları birbirine benzemekle birlikte ufak farklılıklar bulunmaktadır. APA 7 atıf kuralları yazısında kaynak gösterme kuralları APA 7 özelinde incelenmiştir.

Tek eser, tek yazar

APA’ya göre kaynak gösterirken yazar-tarih stili kullanılır. Metin içinde esere atıf yapılırken parantez içinde yazarın soyadı ve tarihi verilir. Aşağıdaki örneklerde metin içindeki anlatımda ve cümle sonunda nasıl atıf yapıldığı görülmektedir:

Asar (2021) insan doğası varsayımlarının eğitime göre değişebildiğini bulmuştur.

Asar’a (2017) göre yeni göreve başlayan öğretmenlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları olumludur.

İlgisiz yönetim tarzı ile sosyal insan varsayımının ilişkili olabileceği anlaşılmıştır (Asar, 2021). Asar ayrıca otoriter yönetim tarzı ve ussal-ekonomik insan varsayımı ilişkisine de dikkat çekmiştir.

Tek eser, birden fazla yazar

Bir çalışmanın iki yazarı varsa kaynağa her gönderme yapıldığında her iki yazarın da soyadı verilir.

Kadına annelik görevi ile benzeştirilen öğretmenlik mesleği yakıştırılırken yöneticiliğin kadın için uygun olmadığı düşünülmektedir (Asar ve Çelikten, 2016).

Bir çalışmanın üç ve daha fazla yazarı varsa Apa 6’ya göre ilk atıf yapılırken bütün yazarlar belirtilmekte sonra ise ilk yazardan sonra “ve diğerleri”nin kısaltması olan “vd.” yazılmakta idi. Apa  7’de ilk atıftan itibaren ilk yazardan sonra “vd.” yazılmaktadır.

Asar vd. (2021), okul öncesi öğretmenlerinin sorunlarının çözümünde yardımcı personelin önemine işaret etmişlerdir.

Nitelikli eğitimin istihdam üzerinde etkisi büyüktür (Asar vd., 2021).

Yazar olarak grup isimleri

Yazar olarak grup isimleri (ör. Kuruluşlar, dernekler, devlet daireleri ve çalışma grupları) metinde her defasında kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Bir grup halinde, bazı yazarların isimleri (örneğin dernekler, devlet daireleri) kaynağa ilk kez atıfta bulunulurken kısaltılmadan yazılır ve daha sonra aynı kaynağa atıfta bulunulurken kısaltılır. İsim çok uzun ve yer kaplıyor ve kısaltma zaten biliniyorsa veya kolayca anlaşılıyorsa, kısaltmayı bu ismin ikinci ve sonraki referanslarında kullanabilirsiniz, eğer isim kısa ise veya kısaltmanın anlaşılması zor görünüyorsa, bu adı her geçtiğinde kısaltmadan yazınız.

Örneğin, aşağıdaki grup adı da kısaltması ile de bilinmektedir.

Kaynakçada kaynak ismi:

Millî Eğitim Bakanlığı (2021).

Metinde kaynağa yapılan ilk göndermede:

(Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2021)

Metinde kaynağa yapılan sonraki göndermelerde:

(MEB, 2021)

Yazar olarak verilmiş aşağıdaki grup ismi, kısaltılmadan yazılmalıdır;

Kaynakçada kaynak ismi:

Hacettepe Üniversitesi (2015).

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde:

(Hacettepe Üniversitesi, 2015).

Yazarı belirtilmemiş veya yazarı “isimsiz” olarak verilmiş çalışmalar

Yazarı “İsimsiz” olarak belirtilen esere metin içinde atıf yaparken İsimsiz (Anonymous) ifadesi kullanılır. Yazarı isimsiz olan eser, kaynakçada gösterilirken yazarı isimsiz olarak alfabetik olarak uygun olan yere yazılır. “İsimsiz” veya “Anonymous” sözcüğü gerçek bir isim gibi alfabetik sıraya konur.

(İsimsiz, 2021)

(Anonymous, 2021)

Bir kaynağın belli kısımlarına atıf yapmak

Bir kaynağın belli kısımlarına gönderme yapıldığında metin içinde sayfa, bölüm, paragraf bilgisi verilir. Alıntılar için mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Kaynak bildirirken sayfa için “s.” bölüm için “böl.”, paragraf için “para.” kısaltmaları kullanılır. İngilizcede sayfa için “p.”, sayfalar “pp.” Bölüm “chap.” kısaltmaları kullanılır.

(Cheek ve Buss, 1981, s. 332)

(Shimamura, 1989, böl. 3)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para. 1)

İkincil kaynaklar (aktaran)

APA 7’de ikincil kaynakların gösteriminde değişiklik olmamıştır. Metin içinde orijinal çalışma belirtilmeli ikincil kaynak için “aktaran”ın kısaltması olarak “Akt.” ibaresi konulmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ikincil kaynakların da kaynaklarda gösterilmesidir. İkincil kaynaklar metin içinde aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

Allport’un günlüğü (Akt., Nicholson, 2003).

1 thought on “APA 7 Atıf Kuralları”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top