Basımda olan dergi makalelerinden kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Başlık
  4. Dergi ismi

Basımda olan dergi makalesinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi ve ismin baş harfi
  2. Yılı : YOK, yerine parantez içerisinde “baskıda”
  3. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
  4. Dergi ismi : İtalik

Örnek:

Baloğlu, N. ve Karadağ, E. (baskıda). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel geli­şimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.

Scroll to Top