Blog gönderileri kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı, ay ve gün
  3. Başlık
  4. Site ismi
  5. Link

Popüler dergi makalesinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi ve ismin baş harfi
  2. Yılı , ay ve gün : Parantez içerisinde yıl ve ay
  3. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
  4. Site ismi           : İtalik
  5. Link           : Linkin tamamı

Örnek:

Asar, R. (2021, 5 Mart). Yeni Yönetim Yaklaşımları.  Yönetsel. https://yonetsel.com/yeni-yonetim-yaklasimlari/

Scroll to Top