Bütün bir derginin özel sayısı veya bir kısmı kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir. En çok görülen örnektir.

 1. Editör
 2. Yılı
 3. Başlık
 4. Dergi ismi
 5. Cilt numarası
 6. Derginin sayısı

Doi numarası olmayan makalenin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Editör : Soy ismi ve ismin baş harfi
 2. Yılı : Parantez içerisinde
 3. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
 4. Dergi ismi : İtalik
 5. Cilt numarası : İtalik
 6. Derginin sayısı : Cilt numarası ile bitişik ve parantez içerisinde

Örnek:

Hesapçıoğlu, M. (Ed.). (2002). Küreselleşme ve eğitim [Özel sayı]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1).

Scroll to Top