Bir haber sitesindeki web sayfası kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Yazı başlığı
  4. Haber sitesi ismi
  5. Erişim adresi

Bir haber sitesindeki web sayfasının ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Yılı  : Parantez içerisinde, yıl ve ay. Yıl belli değilse tarih yok anlamında (t.y.) yazılmalıdır.
  3. Yazı başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Haber sitesi : İlk harfler büyük olacak şekilde
  5. Erişim adresi : Linkin tamamı

Örnek:

Yaman, Ş. (2020, 6 Ocak). Okul müdürlerinin yüzde 5.3’ü kadın. Milliyet. https://www.milliyet.com.tr/gundem/okul-mudurlerinin-yuzde-5-3u-kadin-6116245

Scroll to Top