Bildiri veya poster sunumu kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

 1. Yazar
 2. Yıl ve ay
 3. Başlık
 4. Bildiri veya poster olduğu
 5. Sunulduğu toplantı
 6. Yer bilgisi

Bildiri veya poster sunumunun ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar   : Soy ismi, ismin baş harfi
 2. Yıl ve ay   : Parantez içerisinde
 3. Başlık  : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
 4. Bildiri veya poster   : Köşeli parantez içinde
 5. Sunulduğu toplantı   : İlk harfleri büyük
 6. Yer bilgisi   : Düzenlendiği yer

Örnek:

Akçay, A. (2004, 22 Mayıs). Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarının özellikleri ve fırat üniversitesi öğrencilerinin BDE uygulamalarına yaklaşımı [Bildiri sunumu]. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Ankara.

Scroll to Top