Bir web sitesinde yazarı belli olan sayfa kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Yazı başlığı
  4. Site ismi
  5. Erişim adresi

Bir web sitesinde yazarı belli olan sayfanın ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Yılı  : Parantez içerisinde, yıl ve ay. Yıl belli değilse tarih yok anlamında (t.y.) yazılmalıdır.
  3. Yazı başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Web Site ismi : İlk harfler büyük olacak şekilde
  5. Erişim adresi : Linkin tamamı

Örnek:

Asar, R. (2021, 26 Mart). Yönetim açısından insan doğası. Yönetsel. https://yonetsel.com/yonetim-acisindan-insan-dogasi/

Scroll to Top