TED konuşmaları kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Konuşmacı
  2. Tarih
  3. Konuşma başlığı
  4. Erişim adresi

TED konuşmalarının ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Konuşmacı : Soy ismi, ismin baş harfi
  2. Tarih : Yıl ve ay
  3. Konuşma başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Erişim adresi  :  Linkin tamamı

Örnek:

Gillespie, I. (2021, Haziran). How one person saved over 2.000 children from the Nazis. [Video]. TED Konferansları. https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_how_one_person_saved_over_2_000_children_from_the_nazis?language=tr

Scroll to Top