Wikipedia kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Başlık
  2. Tarih
  3. Erişim adresi

Teşhis veya tanılama kılavuzlarının ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
  2. Tarih : Yıl, Gün ve Ay
  3. Erişim adresi : Linkin tamamı

Örnek:

Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları (2021, 13 Nisan). Wikipedia içinde. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7edeki_yabanc%C4%B1_k%C3%B6kenli_s%C3%B6zc%C3%BCklerin_T%C3%BCrk%C3%A7e_kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1klar%C4%B1

Scroll to Top