Bir web sitesindeki grup yazarlı web sayfası sayfası kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar
  2. Yılı
  3. Yazı başlığı
  4. Web site ismi
  5. Erişim adresi

Bir web sitesindeki grup yazarlı web sayfasının ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar  : İlk harfler büyük olacak şekilde
  2. Yılı   : Parantez içerisinde, yıl ve ay. Yıl belli değilse tarih yok anlamında (t.y.) yazılmalıdır
  3. Yazı başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Web site ismi    : İlk harfler büyük olacak şekilde (Yazar ve web site ismi aynı ise site ismi yazılmaz)
  5. Erişim adresi : Linkin tamamı

Örnek:

Hacettepe Üniversitesi (t.y.). Araştırma yönetimi. Hacettepe Üniversitesi. https://hacettepe.edu.tr/arastirma/arastirma_yontemi

Yazar ve web sitesi aynı olduğu için web sitesi yazılmaz:

Hacettepe Üniversitesi (t.y.). Araştırma yönetimi. https://hacettepe.edu.tr/arastirma/arastirma_yontemi

Scroll to Top