Teşhis veya tanılama kılavuzları kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

  1. Yazar (Genellikle bir kurumdur)  
  2. Yılı
  3. Kılavuz ismi
  4. Doi (varsa)

Teşhis veya tanılama kılavuzlarının ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  1. Yazar : Kısaltmadan
  2. Yılı : Parantez içerisinde
  3. Kılavuz ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
  4. Doi           : Linkin tamamı

Örnek:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Scroll to Top