Başka bir kaynaktan yeniden yazılmış kitap bölümünün İngilizce çevirisi kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

 1. Yazar
 2. Yılı
 3. Kitap bölümünün başlığı
 4. Çevirmen
 5. Orijinal kitabın editörü
 6. Orijinal kitabın ismi
 7. Bölümün orijinal kitaptaki sayfa aralığı
 8. Orijinal kitabın basıldığı yayınevi
 9. Yeniden basıldığı kaynağın bilgileri

Başka bir kaynaktan yeniden yazılmış kitap bölümünün İngilizce çevirisinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
 2. Yılı : Parantez içerisinde
 3. Bölümün başlığı : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
 4. Çevirmen : İsmin baş harfi, soy ismi
 5. Orijinal kitabın editörü : İsmin baş harfi, soy ismi
 6. Orijinal kitabın ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
 7. Bölümün orijinal kitaptaki sayfa aralığı : Kitap bölümünün ilk ve son sayfa numarası
 8. Orijinal kitabın basıldığı yayınevi  : İlk harfleri büyük
 9. Yeniden basıldığı kaynağın bilgileri  : Parantez içinde

Örnek:

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive deveiopment to adolescence: A reader (pp. 3-18). Erlbaum. (Reprinted from Manual of child psychology, pp. 703-732, by P. H. Mussen, Ed., 1970, Wiley)

Scroll to Top