Çevrim içi yayımlanmış doktora veya yüksek lisans tezleri kaynak gösterilirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

 1. Yazar
 2. Yılı
 3. Tez ismi
 4. Tezin türü
 5. Üniversite
 6. Yayımlandığı yer
 7. Erişim adresi

Çevrim içi yayımlanmış doktora veya yüksek lisans tezlerinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar : Soy ismi, ismin baş harfi
 2. Yılı : Parantez içerisinde
 3. Tez ismi : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve italik
 4. Tezin türü : Köşeli parantez içinde
 5. Üniversite  : Kısaltmadan, ilk harfler büyük olacak şekilde ve köşeli parantez içinde
 6. Yayımlandığı yer : İlk harfler büyük olacak şekilde
 7. Erişim adresi : Linkin tamamı

Örnek:

Asar, R. (2021). Okul yöneticilerinin öğretmenlere ilişkin insan doğası varsayımları ve sergiledikleri yönetim tarzları [Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/23612

Scroll to Top