Popüler dergi makalelerinden kaynak gösterirken aşağıdaki ögelerin olması gerekmektedir. Bu ögelerin eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir.

 1. Yazar
 2. Yılı ve ayı
 3. Başlık
 4. Dergi ismi
 5. Cilt numarası
 6. Derginin sayısı
 7. Sayfa aralığı

Popüler dergi makalesinin ögeleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 1. Yazar : Soy ismi ve ismin baş harfi
 2. Yılı ve ayı : Parantez içerisinde yıl ve ay
 3. Başlık : Sadece ilk harf büyük olacak şekilde
 4. Dergi ismi : İtalik
 5. Cilt numarası : İtalik
 6. Derginin sayısı : Cilt numarası ile bitişik ve parantez içerisinde
 7. Sayfa aralığı : Makalenin ilk ve son sayfasının numarası

Örnek:

Özbaşaran-Dede, N. (2008, Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bi­lim ve Teknik, 492, 11-13.

Scroll to Top